คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทาสีภายในชั้น ๓ และโถงทางเดิน อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง