คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างศึกษากลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสานสุขระดับองค์กร และผู้ใช้งานทั่วไป (User Research) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง