คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโอนย้ายและปรับแต่งระบบการสอบออนไลน์การประเมินผลผู้สอบด้านการรู้เรื่องตามแนว PISA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง