คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

งานจ้างพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ฯ