คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง