คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องและพื้นชั้น ๔ อาคารศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง