คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง