คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดค่าปริมาณออกซฺเจนที่ละลายในน้ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง