คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง