คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด