คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)