จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) จำนวน 1 ชุด และ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/12/21
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/12/21
สำนักหอสมุด

ประกาศแผนซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Taylor & Francis online Package ระยะเวลา12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/12/21
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำเครนยกสินค้าแบบสูง (High-Rise Stacker Crane)  จำนวน 1 เครื่อง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/12/21
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโปรแกรมออกแบบและจำลองการผลิตเครื่องจักรแบบ 3 มิติ (VISUAL COMPONENT)  จำนวน 1 โปรแกรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/12/21
สํานักคอมพิวเตอร์

จ้างทําระบบการให้บริการบุคลากรผ่านโทรศัพท์มือถือ (MOD LINK for STAFF) จํานวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/10/21
1 30 31 32

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top