จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ เวอร์ติคัล (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการกำจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการงานเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับห้องน้ำ จำนวน 4 อาคาร

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการกำจัดปลวก ยุง มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญตามฤดูกาลภายใน มหาวิทยาลัย 2564.บางขุนเทียน จำนวน 11 อาคาร

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (ไม่รวมอะไหล่) อาคารเคเอกซ์ จำนวน 5 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา Storage จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่ห้อ Mitsubishi (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
1 78 79 80 81 82

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top