ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2933 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายส่งไฟฟ้า 24kV อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ (MTA)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 21/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อชุดเครื่องแยกความดันสูงพร้อมคอลัมน์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพััฒนาโซลูชั่นสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่รูปแบบการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างออกแบบรูปแบบเว็บไซต์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Toul) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/07/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/07/21
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/07/21
1 273 274 275 276 277 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top