ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2172 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/11/20
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแว่นตาฉายภาพสามมิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/11/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปั๊มสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย มจธ.บางมด จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/20
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิ์ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Atlassian ระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/10/20
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/10/20
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet calss II แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ ฟูจิ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
1 207 208 209 210 211 218

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top