ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2753 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานสโตร์ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/07/22
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 8/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 8/07/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องวัดแสง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (์NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (จ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังสำหรับตรวจสอบผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยใช้เทคโนโลยี AloT จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS อาคารจอดรถ จำนวน ๒ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศราคากลาง 7/07/22
1 155 156 157 158 159 276

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top