ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1328 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

วัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 20/07/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 9 และ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/07/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 116 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 20/07/22
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมางานซ่อมแซมสีประตูห้อง (อาคาร A3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/07/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ยกเลิก ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง 20/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement 19/07/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS : ๒๐๒๑ ในรูปแบบ E-Book จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/07/22
1 9 10 11 12 13 133

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top