ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโรงเรือนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ชั่วคราว)  จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

12/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Network Attached Storage (NAS) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

12/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

11/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด 

11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

11/01/22
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

11/01/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

11/01/22
1 2 3 11

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top