ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 12 กันยายน 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด จัดทำโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิกศทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน โดยมุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง ชั้นปีที่ 1 โดยให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 216,000 บาท

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร : ระเบียบการให้ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองความประพฤติ : เอกสารรับรองความประพฤติ

หมายเหตุ : ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ทำเอกสารมาส่งเอกสารที่ พี่นนท์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566