แผนที่ ติดต่อ

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

email sfa@mail.kmutt.ac.th

tel 0 247 08097, 0 247 08107