ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

feather-calendarPosted on 11 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

📣📣 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดคณะ/ภาควิชาที่กำหนด

📌📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >> https://www.dropbox.com/scl/fo/kf6dzpk1z8gqcdviqumho/h?rlkey=m0fsh8af9rgqjly6jmn2hnkep&dl=

สมัครทุนออนไลน์ที่ >> https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/และจะต้องนำเอกสารฉบับจริงที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด