กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 7 สิงหาคม 2023 document Uncategorized @thHighlight HomeK More Highlight
แชร์

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางขุนเทียน) โดยมี คุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวให้โอวาทและเปิดงานสัมมนา รศ.ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจัดการโครงการสัมมนาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุนการศึกษาด้านวิชาการดีเด่น ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา รวมทั้งนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษา

พี่ๆ ศิษย์เก่านักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับทุนการศึกษา