ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Master Class การแข่งขันเฮลิคอปเตอร์จำลอง Global 3D 2023

feather-calendarPosted on 22 กันยายน 2023 document Uncategorized @thผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Master Class การแข่งขันเฮลิคอปเตอร์จำลอง Global 3D 2023 ดังนี้ นายสศิคณะ บุญมาลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย