ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในรายการ JJIF WORLD CUP BEACH 2023

feather-calendarPosted on 22 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

🥉รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรุ่น No Gi-85 kg รายการ JJIF WORLD CUP BEACH 2023 ดังนี้ นายเขมชาติ ลีละโรจน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

🥉รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรุ่น No Gi-69 kg รายการ JJIF WORLD CUP BEACH 2023 ดังนี้ นายเขษมศักดิ์ ลีละโรจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย