ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาหมากกระดานรายการหมากล้อมคู่ชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

feather-calendarPosted on 4 กุมภาพันธ์ 2023 document Uncategorized @thผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน รายการหมากล้อมคู่ชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ดังนี้ นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และนายพรรษกร บุญพลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย