ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565)

feather-calendarPosted on 30 พฤษภาคม 2023 document Uncategorized @thผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565) ผลงานชื่อ “ถุงมือยางพาราฆ่าเชื้อ” ดังนี้ นางสาวปิยฉัตร เสียมไหม นางสาวพรไพลิน ลิปภานนท์ และนางสาวพัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย