ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประเภทสร้างขวัญและกำลังใจ ที่ร่วมการแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2022

feather-calendarPosted on 29 พฤษภาคม 2023 document Uncategorized @thผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ร่วมการแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2022 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

ผลงาน รางวัลชนะเลิศ รายการ Football 4×4 Robot ได้แก่ นายธีรโชติ ชะลารักษ์ นายทนุพัฒน์ สรรพานิช นายสศิคณะ บุญมาลา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และนางสาวกรวิภา กระบวนคีรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ Football 4×4 Robot ได้แก่ นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายสิทธิเดช แย้มขะมัง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายบริวัตร แซ่หมี นายพลภัทร พีรพงศ์พรรณ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ iBEAM Line Tracing : Senior ได้แก่ นางสาวกรวิภา กระบวนคีรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการ Ball Fighting Vision Robot ได้แก่ นายสิทธิเดช แย้มขะมัง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายบริวัตร แซ่หมี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการ Ball Fighting Vision Robot ได้แก่ นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท รางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย