นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต และทีมวิจัยของ มจธ. และ สวทช. พัฒนาอะลูมิเนียมผสมเกรดใหม่ ❝อะลูมิเนียมผสมซีเรียม❞ ที่มีอนุภาคระดับนาโนของ Al₃(Sc,Zr)

feather-calendarPosted on 17 พฤษภาคม 2024 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนHighlight Homehighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

😉💎 นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต และทีมวิจัยของ มจธ. และ สวทช. พัฒนาอะลูมิเนียมผสมเกรดใหม่ ❝อะลูมิเนียมผสมซีเรียม❞ ที่มีอนุภาคระดับนาโนของ Al₃(Sc,Zr) ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความเสถียรทางความร้อน ผลิตงานที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง แทนการใช้อะลูมิเนียมผสมซิลิคอนที่มีข้อจำกัดด้านการนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง ทีมผู้วิจัยพบว่า ❝โครงสร้างพื้นของอะลูมิเนียมในโลหะอะลูมิเนียมผสมซีเรียมมีความแข็งต่ำ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มธาตุสแกนเดียมและเซอร์โคเนียม ให้กับโลหะอะลูมิเนียมผสมซีเรียม เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลให้สูงขึ้นได้❞ 🔎ทีมวิจัยค้นพบว่า🔎• การเติมธาตุสแกนเดียมและเซอร์โคเนียมในปริมาณเล็กน้อยลงในอะลูมิเนียมผสมซีเรียมหล่อช่วยทำให้เกรนละเอียดขึ้นมาก ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มความแข็งแรง• อะลูมิเนียมผสมซีเรียมที่มีการเติมสแกนเดียมและเซอร์โคเนียม จะมีความแข็งที่สูง หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ 350°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากเกิดอนุภาคระดับนาโนของ Al₃(Sc,Zr)• อะลูมิเนียมผสมซีเรียมที่มีการเติมสแกนเดียมและเซอร์โคเนียม มีแนวโน้มที่ดีสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากสมบัติทางกลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้านทานแรงดึงที่ดีขึ้นทั้งที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 300 องศาเซลเซียส

FUTURE FORWARD ❯❯Exploring KMUTT Research That Shapes Tomorrow

ғʙ : facebook.com/SFAKMUTT☏ : 0-2470-8185 ✉ : sfa@mail.kmutt.ac.thꚰ : kmutt.ac.th/sfa/#KMUTT#SFAKMUTT