ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “EVERFRESH ผลไม้ยืดอายุด้วยโมเลกุลธรรมชาติ”

feather-calendarPosted on 31 กรกฎาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2023 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร ผลงาน “EVERFRESH ผลไม้ยืดอายุด้วยโมเลกุลธรรมชาติ”

ดังนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นายกิตติพัฒน์ อินนะรายรัมย์/นางสาวเบญญาภา เศรษฐวิบูลย์/นางสาวหทัยชนก บุญชู/นางสาวธนวรรณ สังข์สุวรรณ/นายณัฐกฤษ ลาภแก้ว และนางสาวสุธาทิพย์ เงินเจือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ นางสาวกานต์ญาณี ศรีแก้วฟ้าทอง และนายสันติ นกยอด

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย