ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาบริดจ์ รายการทีมหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

feather-calendarPosted on 3 กุมภาพันธ์ 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาบริดจ์ รายการทีมหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ดังนี้ นางสาวธิญาดา ปัญญายิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวณัฐสินี สกุลกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวนาถสุภางค์ จงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ MS.RIYA SU คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)


มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย