โครงการต้นกล้าผู้นำทำด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 5

feather-calendarPosted on 16 มกราคม 2024 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนHighlight Homehighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2567 นักศึกษาทุนการศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษานำโดยคุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นกล้าผู้นำทำด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 5 ณ โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 12-13 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และนักศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนการทาสีพื้นอาคาร จัดทำป้ายจุด Check in จัดทำ Brain based learning จัดทำสื่อการสอนและบริจาคอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนต่อไป วันที่ 14 มกราคม 2567 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี