ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล The Best Prototype การแข่งขันโครงการ WEDO Young Talent Program 2023

feather-calendarPosted on 17 ตุลาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล The Best Prototype ผลงานชื่อ โซลูชันตรวจจับคลื่นไฟฟ้าสมองเมื่อเกิดอาการหลับในขณะขับรถ จากการแข่งขันโครงการ WEDO Young Talent Program 2023 ดังนี้ นายภควัฒน์ ผาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และนายคิมหันต์ จงใจดี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย