ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

feather-calendarPosted on 28 ตุลาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในผลงานชื่อ Astrodemy แพลตฟอร์มเรียนรู้อวกาศออนไลน์ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ นายชยพล วงศ์ภูวรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายรุดฟาน ไมมะหาด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายดนัย แสงบัวหมัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย