ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงการจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับประเทศ “GE – ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม”

feather-calendarPosted on 3 ตุลาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงการจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับประเทศ “GE – ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม”ประจำปี พ.ศ. 2566 ทีมนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ดังนี้ 1.นายฮานีฟ ไวยศิลป์ 2.นางสาวมณีรัตน์ มหานิล 3.นางสาวอารียา แก้วผลึก และ 4.นางสาวทิพย์ดาวรรณ คอนเอม


🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย