ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)การประกวดเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

feather-calendarPosted on 22 ธันวาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ภายใต้ชื่อทีม Developer and Agile Thinker (Deva) การประกวดเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 1.นางสาวญภา วิณวันก์ 2.นางสาวพิชญาภา คณาพัฒนวงศ์ 3.นายสกลกฤษฏิ์ เพ็งขำ และ 4.นางสาวฤทัยธัมม์ โสฬศ

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย