ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Microsoft AI for Accessibulity (AI4A) Hackathon 2023

feather-calendarPosted on 21 ธันวาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานชื่อ “NEON” การแข่งขัน Microsoft AI for Accessibulity (AI4A) Hackathon 2023 ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 1.นางสาวญภา วิณวันก์ 2.นางสาวพิชญาภา คณาพัฒนวงศ์ 3.นายสกลกฤษฏิ์ เพ็งขำ และ 4.นางสาวฤทัยธัมม์ โสฬศ
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย