ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2023

feather-calendarPosted on 20 ธันวาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานชื่อ “LOCK SPEED” ในโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2023 ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 1.นางสาวยาลิกา สอาดเมือง 2.นายพัชรพล แก้วเนิน และ 3.นายศุภวิชญ์ บูรณะเศรณี
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย