ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแผนการตลาด “Full-plan Marketing” J-MAT Award ครั้งที่ 31

feather-calendarPosted on 29 พฤษภาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนK More Highlighthighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดี กับ นายปรินทร์ จันทร์ทองสุข นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล ผลงาน รางวัลชมเชย โครงการประกวดแผนการตลาด “Full-plan Marketing” J-MAT Award ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ “Smart E-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคต ด้วยคน GenNEXT” ภายใต้ชื่อทีม TukTukOne

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท รางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โดยมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภท รางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย