นักศึกษารางวัลพระราชทาน

feather-calendarPosted on 4 เมษายน 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวิชรราชธิดา เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต