ขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต สุนทรเมือง ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

feather-calendarPosted on 4 กุมภาพันธ์ 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต สุนทรเมือง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการบุคคลชายรุ่นไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย