ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชานันท์ ปทุมอัครินทร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นประชาชน 18 ปีขึ้นไป ในรายการ “10th NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEOK CUP INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

feather-calendarPosted on 5 กรกฎาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชานันท์ ปทุมอัครินทร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รุ่นประชาชน 18 ปีขึ้นไป รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม ในรายการ “10th NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEOK CUP INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย