ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาพัชร บำรุง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการบุคคลหญิง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

feather-calendarPosted on 7 กุมภาพันธ์ 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาพัชร บำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 62 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย