ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

feather-calendarPosted on 29 สิงหาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท NEWAZA NO GI รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท NEWAZA รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม การแข่งขันในรายการยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดังนี้ นายธนพัฒน์ ผลกล่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม การแข่งขันในรายการยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดังนี้ นายยุทธนา ทองรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท NEWAZA NO GI รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม การแข่งขันในรายการยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดังนี้ นายเขษมศักดิ์ ลีละโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย