ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคล

feather-calendarPosted on 28 กุมภาพันธ์ 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ดังนี้ นายภูวินทร์ นิกข์นิภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย