ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศและรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในโครงการแข่งขัน 5-Minute Student Project Pitch competition 2023

feather-calendarPosted on 5 มิถุนายน 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนUncategorized @th
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม การประกวดแข่งขันโครงการแข่งขัน 5-Minute Student Project Pitch competition 2023 ผลงาน “Transparent Photovoltaics : Exploiting Light Absorption and Reflection Properties of Materials for High-Efficiency Solar Cells” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังฯ) ดังนี้ นายพัชรพล แก้วเนิน และนายศุภวิชญ์ บูรณะเศรณี

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย