ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงาน15th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology (ICBBT 2023)

feather-calendarPosted on 29 พฤษภาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนUncategorized @th
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology (ICBBT 2023) ผลงาน “Histopathologic Image Classification of Benign Fibro-Osseous Lesions of the Jaws Using Deep Convolutional Neural Network” ดังนี้ นางสาวนัทธ์ชนภัทร พรหมณะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และ นางสาวปิยธิดา มีเสถียร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย