ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดแข่งขันผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea Contest 2022

feather-calendarPosted on 9 สิงหาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดแข่งขันผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea Contest 2022 ดังนี้ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์ นายพงษ์ณริณ แสนใจกล้า และนายธราธิป ศรีพรหม


มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย