ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงาน 3rd IEEE International Conference on Electronic Communication, Internet of Things and Big Data 2023

feather-calendarPosted on 29 กรกฎาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในงาน 3rd IEEE International Conference on Electronic Communication, Internet of Things and Big Data 2023 ผลงาน “Songkhla’s Battle Against COVID – 19 : An Interactive Dashboard for Assessing the Performance Management and the Prediction of New Cases” และผลงาน “Developing a Web Application for Virtual Screening of Breast Cancer Drugs and Predicting of Drug-Target Interaction and Drug Approvals using Machine Learning” ดังนี้ นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ นางสาวพริ๊นซ์ แพร์รีส แจ็คสันว์ วงศาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล นางสาวจันทรรัตน์ ชุมแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และนางสาวณัฐพร วิริยะประภานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย