ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบและโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (Metaverse for Smart Factory Contest 2022)

feather-calendarPosted on 1 สิงหาคม 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบและโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (Metaverse for Smart Factory Contest 2022) ผลงาน “โรงงานผลิตหมอนยางพาราธรรมชาติด้วยระบบ Digital Twins ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน” ดังนี้ นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายกิตติพงศ์ เทพอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายรุดฟาน ไมมะหาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายพัชรพล แก้วเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังฯ) และนายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย