มจธ. ร่วมกับสภากาชาด จัดโครงการ มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2566

feather-calendarPosted on 30 พฤศจิกายน 2023 document
แชร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มีนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทั่วไป และบุคลากรร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้นจำนวน 183 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 112 ยูนิต
คณะผู้จัดงานขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคมา ณ ที่นี้