มจธ. ร่วมกับสภากาชาด จัดโครงการ มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1/2567

feather-calendarPosted on 20 กุมภาพันธ์ 2024 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนHighlight Homehighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มีนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทั่วไป และบุคลากรร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้นจำนวน 151 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 108 ยูนิต คณะผู้จัดงานขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคมา ณ ที่นี้